Program Picture

اکسیر

قسمت ۳
۲۴ آذر ۱۴۰۰

حضرت باب به هر یک از حروف حی مأموریتی محول نمودند و اولین کسی که برای این امتحان آماده گشت، ملا علی بسطامی بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه