اکبر رادی – بخش ۶ / نمایش: خانمچه و مهتابی – بخش ۲

Program Picture
اکبر رادی – بخش ۶ / نمایش: خانمچه و مهتابی – بخش ۲
مرداد ۲۱, ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت ششم سرگذشت اکبر رادی. بخش‌هایی از یادداشت‌های بهروز غریب پور و محمود استاد محمّد در بارۀ اکبر رادی.
بخش دوم: قسمت‌هایی از نمایش نامه خانمچه و مهتابی – بخش ۲.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه