اکبر رادی – بخش ۲ / نمایش روزنه آبی – بخش ۲

Program Picture
اکبر رادی – بخش ۲ / نمایش روزنه آبی – بخش ۲
تیر ۲۴, ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت دوم سرگذشت اکبر رادی. سخنان او در بزرگداشت شاهین سرکیسیان در باشگاه آرارات ارامنه.
بخش دوم: قسمت دوم و پایانی نمایشنامه روزنه آبی که به صورت رادیویی تنظیم شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه