قسمت ۳۸ – او ابرها را باور می‌کند

Program Picture
قسمت ۳۸ – او ابرها را باور می‌کند
شهریور ۲, ۱۴۰۱

در دومین نامه خطاب به بانو ژینوس محمودی، همراه با او به جنوب ایران سفر می‌کنیم و از برنامه‌هایی که برای خدمت به این خطه از ایران در زمینه هواشناسی داشت مطلع می‌شویم. سپس با او بر فراز ابرها به پرواز در خواهیم آمد و راجع به باور کردن و بارور کردن ابرها خواهیم شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه