اولین خاخام زن در کانادا
بهمن ۳, ۱۳۹۸

خاخام الیس گلداستین اولین خاخام زن در کاناداست. پیروان او در کنیسه شهر در تورنتو از یهودیان مختلف می‌خواهند که به یهودیت اصلاح‌گرا روی بیاورند. او مدافع کارهای مذهبی و دینی است و در میان نسل جدیدی از روحانیون که به ترویج مفاهیم در بین مذهبیون مشغول هستند، به چالش هنجارهای جنسیتی و قبول جامعه مدرن مذهبی می‌پردازد.

ثبت نام در خبرنامه