اهمیت جنگل‌ها در پایداری شرایط حیات در زمین

Program Picture
اهمیت جنگل‌ها در پایداری شرایط حیات در زمین
فروردین ۹, ۱۳۹۸

وقتی که صحبت از دستیابی به توسعه پایدار و حفظ بستر حیات برای بقای انسان و همه موجودات زنده به میون میاد، شکی نیست که نمیتونیم، نقش جنگل‌ها رو نادیده بگیریم، جنگل‌هایی که در پایداری زمین و شادابی حیات انسان‌ها، جانوران، و گیاهان نقشی غیر قابل انکار دارند. ولی سوال اینجاست آیا تا به حال، برای ارتقای سطح آگاهی عمومی، درباره اهمیت جنگل و جایگاه اون در تحقق توسعه پایدار، اقدامی صورت گرفته است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه