اهمیّت اتّحاد برای حیات و سعادت بشر

Program Picture

سیاست نه، چرا؟

اهمیّت اتّحاد برای حیات و سعادت بشر
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهزاد: از اونجا که بشر مراحل کودکی رو طی کرده و به مرحله بلوغ رسیده.
شیما: میشه بگی مراحل مختلف وحدت رو طی کرده و از مراحلی مثل شکل گیری و وحدت خانواده و وحدت قبیله و شهر و کشور گذشته و حالا آماده ورود به جهانی متحد و یکپارچه ست.
بهزاد: یعنی وحدت عالم انسانی که به نظر من مهم‌ترین و عالی‌ترین هدف آئین بهائیه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه