اهمیت مشورت در آئین بهائی
بهمن ۲, ۱۳۹۷

بخشی از کتاب آئین بهائی، نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم. در این قسمت: منظور از مشورت در آئین بهائی، تبادل نظر در محیطی است که مهمترین ویژگی آن رعایت …

ثبت نام در خبرنامه