Program Picture

قاب زندگی

انیسا و دیوید ادی

۲۶ تیر ۱۳۹۹

انیسا متولد ایران است و ۱۸ سال است که از ایران خارج شده. دیوید متولد برلین و از خانواده‌ای آفریقایی تبار است. آنها ۱۱ سال است که ازدواج کرده اند. دختر آنها ۳ ساله و پسرشان یک ساله است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه