انواع تعصب – بخش ۲

انواع تعصب – بخش ۲
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

بهزاد: هنوز هستند کسایی که جنگ جهانی دوم و موج نژاد پرستی رو که به اون دامن زد، به خاطر داشته باشن. سخنرانی‌های پر هیجان هیتلر در مورد برتری نژاد آریایی.

ثبت نام در خبرنامه