انقطاع
شهریور ۱۷, ۱۴۰۰

در این قسمت فاران اجازه نمی‌دهد که خواهرش از اسباب‌بازی‌هایش استفاده کند و باران از قضیه ناراحت است و می‌گوید که فاران انقطاع ندارد.

ثبت نام در خبرنامه