انقطاع
شهریور ۱۷, ۱۴۰۰

در این قسمت خاله خورشید داستانی در مورد سلطان محمود و یکی از وفادارترین خدمتکارانش، ایاز، تعریف می‌کنه.

ثبت نام در خبرنامه