Program Picture
انقطاع
شهریور ۱۷, ۱۴۰۰

در این قسمت خاله خورشید داستانی در مورد سلطان محمود و یکی از وفادارترین خدمتکارانش، ایاز، تعریف می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه