انعطاف و تغییرپذیری

Program Picture
انعطاف و تغییرپذیری
دی ۲۶, ۱۳۹۶

تغییر ضرورت ترقّی و خلاقیت است ببینیم چگونه می‌شود توانایی تغییر را در فرزندانمان به وجود آورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه