انسجام اجتماعی و تحول و پیشرفت – بخش ۱

Program Picture
انسجام اجتماعی و تحول و پیشرفت – بخش ۱
آذر ۱۹, ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر شهلا مهرگانی، جامعه شناس و استاد دانشگاه – بخش 1.

استقرار یک تمدن حقیقی تنها بر مبنای انسجام مادی و معنوی جامعه امکان‌پذیر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه