انسجام اجتماعی و تحول و پیشرفت

خبرنگار
انسجام اجتماعی و تحول و پیشرفت
آذر ۱۹, ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر شهلا مهرگانی، جامعه شناس و استاد دانشگاه استقرار یک تمدن حقیقی تنها بر مبنای انسجام مادی و معنوی جامعه امکان‌پذیر است.

ثبت نام در خبرنامه