انسجام اجتماعی و تحول و پیشرفت – بخش ۲

خبرنگار
انسجام اجتماعی و تحول و پیشرفت – بخش ۲
آذر ۲۶, ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر شهلا مهرگانی، جامعه شناس و استاد دانشگاه استقرار یک تمدن حقیقی تنها بر مبنای انسجام مادی و معنوی جامعه امکان‌پذیر است.

ثبت نام در خبرنامه