انسان‌هایی که عالم انسانی را نورانی می‌کنند

Program Picture
انسان‌هایی که عالم انسانی را نورانی می‌کنند
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

کم هستند انسان‌هایی که با هرچه که دارند، با همه توانایی‌ها و به حد کمال در راه خدمت به نوع انسان و پیشرفت و زیبایی دنیا اطرافشون تلاش می‌کنند و زندگیشون را به تمام معنی وقف این هدف بلند انسانی می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه