Program Picture
انسان‌دوستی
مرداد ۲۸, ۱۴۰۰

یکی نوشته بود: «جوانان خارج‌نشینی که پدر و مادرتان ایرانند و نگرانشان هستید، من می‌توانم کمکتان کنم. از خرید کردن گرفته تا رساندن به بیمارستان و …»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه