انسان‌دوستی
مرداد ۲۸, ۱۴۰۰

انسان‌دوستی و دگردوستی به چه معناست و رویکرد انسان‌دوستانه چه خصوصیاتی دارد؟ رفتارهای انسان‌دوستانه و ضد انسان‌دوستانه در تاریخ و فرهنگ و ادب ایران چگونه بروز یافته‌اند؟ چگونه می‌توان رویکرد و عقاید انسان‌دوستانه را به اقدامات عملی تبدیل کرد؟ و چرا مهم است که اقدامات بشردوستانه منسجم و آگاهانه باشند؟

ثبت نام در خبرنامه