اندیشه نو

اندیشه نو

این مجموعه با تهیه‌کنندگی و اجرای آرش راد و حمید مظفری به بازتاب نظرات جوانان ایرانی مشغول به تحصیل و یا تدریس، در دانشگاه‌های آمریکا در مورد سر فصل‌های مختلف اجتماعی می‌پردازد.

این مجموعه با تهیه‌کنندگی و اجرای آرش راد و حمید مظفری به بازتاب نظرات جوانان ایرانی مشغول به تحصیل و یا تدریس، در دانشگاه‌های آمریکا در مورد سر فصل‌های مختلف اجتماعی می‌پردازد.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه