اعتیاد به خرید کردن

Program Picture

اندر احوالات ما جوونا

اعتیاد به خرید کردن
۲۷ مرداد ۱۳۹۶

اعتیاد به خرید کردن: اعتیاد به خرید کردن یک اختلال روانی به حساب میاد و باید اونو جدی بگیریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه