داشتن ماشین و رانندگی

Program Picture

اندر احوالات ما جوونا

داشتن ماشین و رانندگی
۲۰ مرداد ۱۳۹۶

توانایی رانندگی کردن به ما جوونا حس استقلال میده، فقط باید مواظب باشیم به کسی آسیب نرسونیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه