پدیده سلفی گرفتن

Program Picture

اندر احوالات ما جوونا

پدیده سلفی گرفتن
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

چرا ما جوونا اینقدر دوست داریم از خودمون سلفی بگیریم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه