نکته
انتقام
خرداد ۲۰, ۱۴۰۰

آیا گرفتن انتقام درست است؟ آیا انتقام ربطی به چنگیز کوچولوی درون آدم داره؟

ثبت نام در خبرنامه