انتظار و توقع
خرداد ۲۰, ۱۳۹۶

در این برنامه به اثرات منفی‌ انتظار و توقع در روابط انسانی‌ نگاه می‌کنیم. از طریقه یک تمرین انفرادی شما امکان نگاهی‌ دیگر به اطرافیان خود را پیدا می‌کنید.

ثبت نام در خبرنامه