انتشار فیلم «سرمشق عالمیان»

Program Picture

این روزها به یاد تو

انتشار فیلم «سرمشق عالمیان»
۰۱ آذر ۱۴۰۰

«سرمشق عالمیان» فیلمی است در مورد حضرت عبدالبهاء به مناسبت صدمین سال درگذشت ایشان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه