انتخاب
تیر ۱۷, ۱۳۹۶

در این برنامه با یک تمرین انفرادی شما در اعماق دل و روحتان مروری از یک سال اخیر زندگی‌ می‌کنید تا بتوانید با انتخابی درست تر وارد لحظات و روزهای آینده شوید.

ثبت نام در خبرنامه