Program Picture
انتخاب دوست
آذر ۳, ۱۳۹۹

یکی از انتخاب‌های اساسی هر فردی در مسیر زندگی انتخاب دوست می‌باشد. در این قسمت به این سوال پاسخ می‌دهیم که تعریف دوست چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه