انانیّت
خرداد ۱۵, ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: هیچ حجابی اعظم از انانیّت نیست و هر چند آن حجاب رقیق باشد عاقبت ایشان را به کلی محتجب و از فیض ابدی بی نصیب نماید.

ثبت نام در خبرنامه