امین العلمای اردبیلی – بخش ۲

Program Picture
امین العلمای اردبیلی – بخش ۲
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹

بخش دوم سرگذشت امین العلمای اردبیلی.
تغییر رفتار و عادات امین العلما به واسطه ایمان به آیین بهائی. تنگی معیشت و مشکلات مالی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه