امین العلمای اردبیلی – بخش ۱

Program Picture
امین العلمای اردبیلی – بخش ۱
فروردین ۲۶, ۱۳۹۹

بخش اول سرگذشت امین العلمای اردبیلی.
خانواده و تحصیلات او. آشنایی او با چند بهائی و مباحثه با آنان. شرط او برای بهائی شدن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه