امید و امیدواری
تیر ۱۲, ۱۳۹۵

امید حالت مثبت یک شخص در برخوردش با مسائل و چالش‌های زندگیست. بدون امید، ما اراده به زندگی‌ را از دست میدیم. در یک مطالعه کلینیکی بر روی دانش‌جویان دانشگاه هاروارد رابطه امیدواری و سلامت بدن را نشان دادند.

ثبت نام در خبرنامه