امید در تنگنای نا امیدی – پیام یک ویروس
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹

یک ویروس، فراموش شده هامان را به یادمان می‌آورد.

ثبت نام در خبرنامه