امید در تنگنای نا امیدی – به او گوش کن
فروردین ۱۸, ۱۳۹۹

او اینجاست، بگذار با تو گفتگو کند. به حکمت او دل بده. او به ما کمک می کند، اگر به او گوش کنیم.

ثبت نام در خبرنامه