Program Picture
امیدواری
۱۴ مهر ۱۴۰۰

با وجود مشکلات چه غمگین باشم چه شاد همیشه امیدوارم از چیزی نمی‌ترسم خودمو نمی‌بازم چون که خدا رو دارم

news letter image

ثبت نام در خبرنامه