امنیت غذایی: حقوقی انسانی
تیر ۱۰, ۱۴۰۰

امروزه به اندازه کافی مواد غذایی تولید می‌شود تا همه افراد روی کره زمین را سیر کند و با این حال روزانه 800 میلیون نفر گرسنه می‌مانند …

 

ثبت نام در خبرنامه