امانت
شهریور ۳, ۱۴۰۰

در این قسمت، باران و فاران در پارک مشغول بازی هستند که معلم خود را می‌بینند. در حالی که تصمیم می‌گیرند برای سرسره‌ بازی به قسمت دیگری از پارک بروند باران باید مواظب دوچرخه‌ دوستش باشد.

ثبت نام در خبرنامه