Program Picture
امانت
شهریور ۳, ۱۴۰۰

در این قسمت، باران و فاران در پارک مشغول بازی هستند که معلم خود را می‌بینند. در حالی که تصمیم می‌گیرند برای سرسره‌ بازی به قسمت دیگری از پارک بروند باران باید مواظب دوچرخه‌ دوستش باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه