ام‌الکتاب دیانت بابی: بیان – بخش ۴ / تفسیر ارسلناک / دو توقیع در باره حضرت طاهره

ام‌الکتاب دیانت بابی: بیان – بخش ۴ / تفسیر ارسلناک / دو توقیع در باره حضرت طاهره
مهر ۵, ۱۳۹۹

بیان فارسی و مقام زن در این اثر و یک اثر بسیار کوتاه از حضرت باب با نام تفسیر ارسلناک و دو توقیع درباره‌ طاهره قره‌العین موضوع این قسمت از چشمه‌ خورشید است.

ثبت نام در خبرنامه