Program Picture

الماس‌های آفریقایی

معنای زندگی – بخش ۱

۱۸ شهریور ۱۳۹۵

در این قسمت لیلا با نوشین عرفانی صحبت می‌کند، کسی که فعال حقوق بشر در یکی از دانشگاه‌های آفریقای جنوبی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه