Program Picture

الماس‌های آفریقایی

هدی و اوموندی – بخش ۲

۲۲ بهمن ۱۳۹۴

دفعه قبل با هدی و اوموندی آشنا شدیم، زوج فوق‌العاده‌ای که از پیش زمینه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی میان.
اوموندی اهل کنیا هست و پیشینه مسیحی داره در حالی که هدی ایرانیه و بهائی هست.
این زوج اخیرا یک نفر سومی بهشون اضافه شده…

news letter image

ثبت نام در خبرنامه