اقتصاد اخلاقی چیست

Program Picture
اقتصاد اخلاقی چیست
شهریور ۳۱, ۱۳۹۹

مصاحبه با آقای دکتر هوشمند بدیعی مدرس، مولف، پژوهشگر و سخنران در زمینه اقتصاد درباره اقتصاد اخلاقی (بخش ۵)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه