افسردگی، بخش دوم: قاتلی خاموش

افسردگی، بخش دوم: قاتلی خاموش
خرداد ۲۵, ۱۴۰۰

در دومین قسمت از سه‌گانه‌ «افسردگی» دو تا یادداشت خواهید شنید. یادداشت اول در این‌باره صحبت می‌کنه که «کشمکش‌های درونی و بیرونی‌مان از روانِ نابسامان و عدمِ آموزش است» و سعی می‌کنه برای حل این مشکلات و رسیدن به صلح با خودمون سرنخی ارائه بده. یادداشت دوم، با ارجاع به صحنه‌ای از یک سریال، نکات مهمی رو درباره‌ افسردگی بهمون یاد می‌ده.

ثبت نام در خبرنامه