افزایش افراط‌گرایی خشونت‌آمیز

افزایش افراط‌گرایی خشونت‌آمیز
آذر ۹, ۱۳۹۷

با توجه به افزایش افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در میان بسیاری از اجتماعات در کشور اسپانیا، جامعه بهائی بر آن شده تا در افکار موجود در خصوص این مسئله بغرنج، مشارکتی فعال داشته باشه.

ثبت نام در خبرنامه