افزایش آزار و ستم علیه بهائیان کشور یمن

Program Picture
افزایش آزار و ستم علیه بهائیان کشور یمن
مهر ۴, ۱۳۹۷

گفتگو با دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ارتباط با افزایش آزار و ستم علیه بهائیان کشور یمن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه