افتتاح مشرق الاذکار شیلی

افتتاح مشرق الاذکار شیلی
مهر ۲۸, ۱۳۹۵

گفتگو با فرزاد فردوسی و گزارشی از مونا خادمی.

ثبت نام در خبرنامه