افتتاح مشرق الاذکار شیلی – بخش ۳

افتتاح مشرق الاذکار شیلی – بخش ۳
مهر ۲۴, ۱۳۹۵

گفتگو با خانم تبسم انوری، از شرکت‌کنندگان در این مراسم.

ثبت نام در خبرنامه