Program Picture

اغماض و بخشایندگی

شهریور ۲۷, ۱۳۹۹

آیا در زندگی شما کسانی هستند که ازشون خیلی دلگیر شدید؟ یعنی اونقدری که نمی‌تونید اونها رو ببخشید؟

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه