اعلان ساخت بنای آرامگاه ابدی حضرت عبدالبهاء

Program Picture
اعلان ساخت بنای آرامگاه ابدی حضرت عبدالبهاء
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۸

در پیام رضوان ۲۰۱۹ بیت العدل اعظم آمده است: «از عالم بهائی دعوت می‌کنیم که به ساخت مقامی پردازد که محل استقرار ابدی آن رمس مطهر گردد.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه