چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

پخش ماهواره‌ای رادیو (۲۴ ساعته)

 برای ایران و اروپا

Satellite: Hotbird 13B – 13° East
D/L Frequency: 10,949 MHz
D/L Polarity: Vertical
Transponder: 122
Symbol Rate: 27,500
FEC: 3/4

پخش ماهواره‌ای برنامه‌های تلویزیونی

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers