چهارشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۸

پخش ماهواره‌ای رادیو (۲۴ ساعته)

 برای ایران و اروپا

Satellite: Hotbird 13D – 13° East
D/L Frequency: 11,200 MHz
D/L Polarity: Vertical
Transponder: 134
Symbol Rate: 27,500
FEC: 5/6

پخش ماهواره‌ای برنامه‌های تلویزیونی

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers